Contract Us

For copyright business, please contact :

Li Zhao (Rights Executive)

Tel: 86-591-83786907

Fax: 86-591-83726980

E-mail: fujian_edu@yahoo.cn

Postal Address: Fujian Education Press No. 27, Mengshan Rd., Fuzhou Fujian. China 350001